БАНИЈО НАША НЕЗАБОРАВЉЕНА: Завичајна удружења у Србији скупљају помоћ за сународнике на Банији

Као што смо најављивали, завичајна удружења у Србији удружила су се ради организовања и скупљања финансијске помоћи за потресом разрушену Банију. Организаторима прикупљања помоћи: Завичајном удружењу Банијаца, потомака и пријатеља Баније Београд, Завичајном уд...