ВЕСНА КАПОР: Кратка повест лета и слово о Тохољу

Под Платанима, у Требињу, сусрећем Мирослава Тохоља, на парти, међу шареним вестима о смрти. Земне ствари губе значај и обличје. Разумем, да на неки начин, бележећи разне вести, у котлу лета, заправо разговарам с њим. И да је овај пут, заправо слика света, сведочење његове књиг...