Српски соко у Инђији    

После Мајског преврата 1903. у Београду јачала је активност српске омладине у Аустро-Угарској. Са оснивањем Српског сокола у Сремским Карловцима 1904, почело је оснивање српских соколских друштава  у српским земљама под влашћу Аустро-Угарске.  (1) Годину дана после ос...