САРАДЊА СОКОЛА СА КУЛТУРНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

По примеру из Чешке национални прегаоци су оснивали српска соколска друштва као нову врсту заједничког рада са омладином. Културно друштво „Просвета” од свог оснивања 1902. увек је нарочиту пажњу показивало према српским соколима. Помагало је новчано соколска друштва,...