ПИСАЊЕ ШТАМПЕ О СОКОЛСКОМ РАДУ НА СЕЛУ

Соколство је прешло више фаза од оснивања. Били су прво мала приватна организација интелектуалаца и проповедника ослобођења. Постепено је постајала општа народна организација која је будила народ, јачала све моралне и телесне снаге и спремала способне борце и раднике за борбу з...