ПАМТИМ ДА БИХ ПОСТОЈАО: Култура сјећања као темељ националног идентитета

Књига   упечатљивог  наслова Памтим да бих постојао  Рада Лаловића је по много чему јединствено штиво у ком  је аутор сажео своја дугогодишња истраживања и  бављење  феноменом културе сјећања. Може се рећи да је у данашњем времену, кад се постепено препознаје значај њег...