МИЛОШ КОРДИЋ: Дани орања са дједом Дамјаном и старим кумом Пајом    

Пише: Милош Кордић Mного је људи са којима сам орао: они плужили, а ја, дјечак, водио коње, волове или јунце. И сваки од њих био ми је на свој начин другачији. Један би приговарао моме вођењу стоке (знао је и да ме опсује), други би гунђао због овакве или онакве земље, љутио ...