ГОРАН КОМАР: Натпис Вукше Дмитровића код Херцегова Града у близини села Зови До у Невесињу

У подручју села Зови До, југоисточно од Невесиња, на страни ка Трусини и Дабру, диже се крупни и горовити крачњачки гребен лучног изгледа именом Магуница. На нижем, западном његовом дијелу, на вршној кршевитој главици, подигнута је давно тврђава која данас показује остатке бедема...