ДР МИХАИЛО ГРАДОЈЕВИЋ И ЊЕГОВ  ПУТ ОД ДУШАНОВЦА ДО СОКОЛА

 У Саборној  цркви  у  Београду 12. јуна 1897. освештена  је  застава  Душана Силног. Освећење  заставе  обавио  је  Митрополит  Михајло  уз  присуство  краља  Александра  Обреновића, краљице  мајке  Наталије  и  чланова  владе. Била  су  присутна  изасланства  из  Хрва...