ДОБРОТВОРНА УДРУЖЕЊА У БЕОГРАДУ ПРЕ 1941. ГОДИНЕ

 У Краљевини Југославији деловала су бројна хумана друштва. Већа друштва су деловала на целој територији државе као Друштва Црвеног Крста, Коло Српских Сестара, Добротворне Задруге Српкиња, касније се јавља Зимска помоћ, … .   Председништво Црвеног Крста покушавало ј...