СРБОКАТОЛИЧКИ ПОКРЕТ У ДУБРОВНИКУ: 140 година од рођења Петра Колендића (1882-1969)

Петар Колендић био је књижевни историчар и почетком 20. века истакнути припадник покрета дубровачких Срба католика. Својим свесним избором нације, он се, попут неколицине других Дубровчана, сврстао у Србе и српство искључиво као национални, дакле политички и историјски конц...