МИЛОШ КОРДИЋ: О језику… из мука и слободе земље и камена

Српски језик рађао се из коријена мука и слободе свог народа, његове родне земље и његовога родног камена. И ограњавао је, олиставао, плодио се и богатио – као воћка. А како је постајао, постао и трајао, и упркос свему што га је сналазило и сналази – он још увијек траје – припада...