ГОРЊЕ ХРАСНО: Далеко од очију, али срцу близу

Горње Храсно је предио у Југоисточној Херцеговини, смјештено између Љубиња, Стоца, Попова Поља и неумског залеђа. Крашка зараван оивичена брдима, обрасла ситним растињем, прошарана травнатим влакама, са ту и тамо оазама плодне земље која је некада давала квалитетан дуван. Дуван и...