ЗНАМЕЊЕ ЈЕДНОГ ГРБА: Од духа слободе до умног растројства