TREBINJE, 13. MAJ 2017: Istorija i obnova crkve Roždestva Sv. Jovana Krstitelja u Gornjem Hrasnom