Miloš Ković: Vojvođanski „antifašisti“ protiv Matice srpske

Može se samo nagađati o tome da li je Matica srpska postala predmet širih, anglosaksonsko-nemačkih odmeravanja snaga, ili je možda reč o namernom urušavanju ključnih nacionalnih ustanova kakve su, pored Matice, Crkva i SANU, da bi se Srbi prisilili da „promene svest“ i odreknu...