SVETI NIKOLA ČUDOTVORAC: Zaštitnik mornara koji je svoj imetak koristio za otkup zarobljenika