SRPSKI CAREVI I SRPSKI JEZIK: Detalj iz hrisovulja Ivana Crnojevića manastiru Sv. Nikole na Vranjini