Srbima iz Federacije BiH počeo da teče rok od 60 dana da POTVRDE VLASNIŠTVO ili će IZGUBITI IMOVINU