SJEĆANJE NA 12. APRIL: Grobovi ruskih dobrovoljaca i danas su na prvoj liniji odbrane Republike Srpske