САВЈЕТ ЋОРОВИЋЕВИХ СУСРЕТА ЗАДАО ТЕМЕ: Историчари - 1918. година у српској историји и историографији, писци - књижевник Добрило Ненадић