СА ПРОМОЦИЈЕ НОВЕ ЗОРЕ: Свједочанство о преломним годинама наше културе