Serdar Pero Tunguz-Rasojević

Vala Boračka pruža se koritasto u gornjem toku rijeke Neretve. Njen je prostor od nekoliko sati hoda, počevši od Gredelja do Din Dola. Širina joj je vrlo uska, naročito u vazdušnoj liniji, a dužina dostiže oko dvanajest sati pješačkih. Zime su u samoj vali umjerene, a ljeta su topl...

CRKVA SVETOG ILIJE U MESARIMA: Zrno trebinjske sredozemne skrovitosti

Ova stara građevina pronađena je prošle jeseni u sklopu opsežnih terenskih istraživanja starina u istočnoj Hercegovini koja sprovodim od 2004. godine. Iako to nije prva ruševna drevna crkvena zgrada sa kojom se susrećem u Hercegovini, ona je nesumnjivo najneobičnija. Naime, n...

Priča o kosijeru i Kosjeriću

Kuda zarastu seoske staze najlakše se prohodi  uz kosijer. Ne zna se tačno porijeklo ove poljoprivredne alatke, nezamjenjive u našim selima i ko joj je prvi iskalio oštricu;   no zasigurno, bio je to neko ko je dušom poznavao narav korova i trnjišta, te kako mu najlakše kori...

JOVAN N. ŠIPOVAC: Vek posle – šta smo naučili?

 U godini u kojoj se obeležava 100 godina od završetka Velikog rata – najvećeg i najstrašnijeg svetskog sukoba koji je dotadašnja istorija videla i doživela – postavlja se pitanje analizirajući današnje stanje stvari, u čemu su sličnosti a u čemu razlike sa tim periodom?   Piše...

GORAN Ž. KOMAR O DUBROVAČKOM ARHIVU: Središte najvećeg sabranja srpskih srednjevjekovnih državnih dokumenata

Zadovoljstvo mi je kazati nekoliko riječi o zbirkama ćiriličnih dokumenata Državnog arhiva Dubrovnik obraćajući se trebinjskoj publici i kao stari Trebinjac po Korjenićima, a bogami i po čvrstoj vezi majčine porodice sa Dubrovnikom preko Bronzića-Obada iz Zažablja. IZLAGANJE G. KOMARA...

SRPSKI CAREVI I SRPSKI JEZIK: Detalj iz hrisovulja Ivana Crnojevića manastiru Sv. Nikole na Vranjini

Ovaj dokument je objavljivan odavno. Najprije, od strane Sime Milutinovića (1835), pa Marka Dragovića (1885). Ovi autori bavili se se njime na temelju Hrisovulja Ivan bega Crnojevića (Ljetopis) i prepisu mitropolita crnogorskog Vasilija Petrovića iz 1747. godine. Dušan Vuksan objavi...

Goran Ž. Komar: MANASTIR ROŽDESTVO PRESVETE BOGORODICE – POTPLANINA KOD HERCEG NOVOG

Manastir, posvećen Roždestvu Presvete Bogorodice, ležao je u hercegnovskom selu Ratiševini, od turskih vremena pripadajući manastiru Kosjerevo, mada, tokom 18. vijeka i na prelazu u 19., stajaše kao filijali manastirčić Svetouspenskog manastira Savina. Razoren je za vrijeme rat...

Goran Ž. Komar: OPAŽANJA IZ PROŠLOSTI ZAVALE

Tihomir Glavaš: „Crkvina, Zavala“, Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 3, Sarajevo, 1988, 171: „Zavala, Trebinje. Srednjovjekovna crkva i nekropola. Istraživao M. Vego 1957. Crkva, za koju se iz kasnijih izvora zna da je bila posvećena sv. Petru, jednobrodna je građevina...

Pismo glavara Crne Gore mletačkom senatu iz 1722. godine

 Namjera ovog članka je da pokaže međusobnu solidarnost predstavnika Crne Gore i naroda Crne Gore  sa ostalim djelovima srpskoga naroda u trenutku kada je Dalmacija i Boka odlukom mletačkog Senata ostajala bez svog pećkog arhijereja Stefana Ljubibratića. Piše: Goran Ž....

77 DANA VUKANOVOG PAKLA: Ako je Lora bila pakao, Kerestinec je bio raj!

‘Novosti’ u Trebinju kod čovjeka koji se ružne prošlosti nastoji sjećati po dobrom: Rođeni Dubrovčanin, radijski tehničar Vukan Kovač, prošao je logore Loru i Kerestinec. Nikada neće zaboraviti ljude koji su se u surovim ratnim uvjetima pokazali humanima Rođeni Dubrovčanin Vu...

Goran Ž. Komar: KAKO SE U STAROM NOVSKOM GRADU IZNOVA PODIGLA ZADUŽBINA KOSAČA

Odavna se zna za Rudine i rudinske knezove Hraniće. U Hercegovini je i danas u narodu poznat Vlatko Vuković, vojvoda bosanskog kraljevstva, koji je potukao Šahin–pašu 1388. godine. Ali, najveći memorijski stratum gradi ličnost Stefana Vukanovog Kosače iz moguće razvojne li...

 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA  I SAVEZ SOKOLA

Nasuprot neprijateljstvu velikog dela rimokatoličke crkve Srpska pravoslavna crkva je  podržavala Savez Sokola. Sa svoje strane sokoli su zajedno sa drugim društvima učestvovali u svečanostima koje organizovala crkva. Arhitekta Momir Korunović, jedan od članova uprave ...