Прокламација босанско-ерцеговачких устаника на Европу из 1882. године