PROJEKAT IAN: Besplatne medicinske, psihološke i pravne usluge za žrtve torture među izbeglicama i raseljenim licima

PROJEKAT IAN: Besplatne medicinske, psihološke i pravne usluge za žrtve torture među izbeglicama i raseljenim licima

  • Međunarodna mreža pomoć (IAN) je lokalna nevladina organizacija koja je osnovana 1997. godine u Beogradu sa ciljem pružanja pomoći izbeglicama i raseljenim licima koji su izbegli iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i sa Kosova.

 

Od 2000. godine u okviru IAN-a je uspostavljen Centar za rehabilitaciju žrtava torture koji je imao za cilj pružanje medicinske, psihološke, psihijatrijske, pravne pomoći osobama koje su imale iskustvo torture u ratu, koje su bile zatvarane, u logorima, maltretirane, zlostavljane od strane službenih lica, kao što su vojska, policija ili nekih drugih službenih osoba.

U okviru projekata koje IAN sprovodi, „Borba protiv torture i nekažnjivosti“ i „Sveobuhvatna akcija protiv torture“, a koje finansira Evropska komisija predviđene su besplatne medicinske, psihološke i pravne usluge za žrtve torture među izbeglicama i raseljenim licima.

U okviru medicinske pomoći korisnicima su dostupni pregledi lekara interniste a po potrebi i drugi specijalistički pregledi, dijagnostika, preporuke i u određenim slučajevima podrška u lekovima.

U okviru psihološke pomoći korisnicima je dostupna indivdiualna psihološka pomoć i po potrebi psihijatrijska intervencija.

U okviru pravne pomoći korisnicima su dostupni pravni saveti koje pruža partner na projektu YUCOM.

Procedura kojom se korisnici upućuju na bilo koju vrstu pomoći je sledeća:

1. Klijent se mora javiti u kancelariju IAN-a na telefon: 063/389-729, 063/389-279
2. Prilikom poziva klijentu će biti zakazan termin za inicijalni razgovor i preuzimanje uputa (za medicinsku, psihološku ili pravnu pomoć) u prostorijama IAN-a na adresi: Kneza Miloša broj 95/4, Beograd (od 1. jula na novoj adresi: Aleksandra Kostića 8/2, Beograd)
3. Nakon inicijalnog razgovora i preuzimanja uputa klijent će biti telofonskim putem obavešten o terminu sastanka sa specijalistom (lekar, psiholog, pravnik).

Procedura zakazivanja preko IAN-a je neophodna za svaki pojedinačni sastanak sa specijalistom. Korisnici bez uputa i zakazanog termina od strane IAN-a neće biti primljeni kod lekara, psihologa i/ili pravnika.

Kriterijum za klijente koji mogu dobiti pomoć:
– Žrtve torture (koje su bile zatvarane, u logorima, maltretirane, zlostavljane od strane službenih lica, kao što su vojska, policija ili nekih drugih službenih osoba)
– Visoko traumatizovane žrtve rata
– Socijalno ugroženi pojedinci – izbeglice i raseljena lica

PIŠI ĆIRILICOM: Tekstove sa portala Slobodna Hercegovina, uz obavezno navođenje izvora i link, mogu da prenose samo oni sajtovi koji koriste srpsko pismo
O autoru

Ostavite komentar