PETROVIĆ NA ČELU SAVEZA OPŠTINA HERCEGOVINE: Složno do projekata od zajedničkog interesa