OBJEKTIV BEZ MASKE: Rođena sam da volim cvijeće, kada je kamenje nicalo