O kupoli Hrama, ruskom uticaju i crkvenoslovenskom jeziku