NEDOVRŠENE DOMAŠEVSKE PRIČE: Krov za prosvjetnu bogomolju

NEDOVRŠENE DOMAŠEVSKE PRIČE: Krov za prosvjetnu bogomolju

 

Godine 1976: Učenici škole u Domaševu sa direktorom Čedom Lečićem i učiteljem nalazima koji su otvorili nova Vukomanom Komnenićem pitanja (podsjećamo na pečatni prsten sa još nedešifrovanim znakom).

 

Mještani i bivši učenici spasavaju svoju bivšu školu. Još im je ostao samo krov. U novom objektu neće biti đaka, ali bi moglo da bude onog što će ovom i okolnim selima početi da vraća život.

SELO Domaševo zaista ima nešto u sebi što je teško objašnjivo, a ljudi, pogotovo Domaševci, malo o tome govore. Naime, u selu se danas, iako je u velikoj mjeri, kao i sva druga trebinjska sela, raseljeno, gradi više nego kada je bilo najbrojnije i najmoćnije. Selo ima dugu istoriju i značajnu spomeničku baštinu. U istoriografiji Hercegovine, pominje se na brojnim mjestima. U arheološkim pregledima, takođe su česte reference sa domaševskim adresama. Najimpresivnija je ona koja govori o drevnoj domaševskoj nekropoli koja fascinira svojim dimenzijama, svojom spomeničkom kompozicijom, brojnim artefaktima i arheološkim.

U DOMAŠEVU mnogo toga ima svoju staru, davno završenu priču. Ipak jedna priča još nije dovedena do kraja. To je ona o domaševskoj školi, u kojoj je sedamdesetih godina bilo tridesetak đaka…

Crkveni i društveni dom Srbske pravoslavne crkve Sv. Simeon Mirotočivi u Šarlotu koji je regionalni za srednji i zapadni dio Sjeverne Karoline, Tenesija i Južne Karoline, nosi naziv Momčilo “Momo” Zotović.

Škola u Domaševu izgrađena je 1934. godine, zahvaljujući mještanima Domaševa, Ždrijelovića, Podosoja… i pomoći države u materijalima (japija, crijep, oluci, vrata, prozori…). Ovdje su se školovali učenici iz Domaševa, Ždrijelovića, Morča, Podosoja, Vladušića, Podstrašivica, Bodiroga, Bijoca i Krtinja.
Među njima bilo je učenika koji su mogli dotrčati do škole, ali i đaka pješaka koji su satima hodali od kuće do škole, pa opet, satima, od škole do kuće. Ljeti – zimi. Šta je u njihovom životu značila ova škola, to još niko nije napisao, a bilo bi i zanimljivo i dragocjeno za istoriju školstva i prosvjete uopšte da se i oni negdje oglase.
Škola je imala i stan za učitelja, a okolni prostor bio je uređen i prilagođen potrebama djece. Inače, objekat je zidan sa ambicijom da potraje. Za seoske škole bio je i dovoljno gabaritan, i lijep i stamen.

IPAK, vrijeme je donijelo svoje. Prvo je počeo da Početak radova na krovu  prokišnjava krov, a onda je, lagano, i ostalo počelo da se osipa i ruši. Jedno vrijeme to je izgledalo neminovno i normalno. Drugi ishod nije se mogao ni zamisliti, ali došao je trenutak kada je u ljudskim dušama nešto proradilo, trenutak kada su se Domaševci upitali: ko je osudio školu na propadanje i mora li ta „osuda“ do kraja biti izvršena, i to pred licem njenih bivših učenika?! Ova pitanja nešto su pokrenula u mještanima. Prvo je o Školi počelo da se govori, a onda su pali i važni dogovori, tako da je, nešto kasnije, naš list pisao o dvije domaševske akcije u jednome danu. Povod je bio početak obnove škole i izgradnja Crkvenoga doma u selu.

DO SADA, oko i na Školi, urađeno je slijedeće: dovršen je priključni put dug oko jedan kilometar Domaševskoga puta sa Obra- duša), skinut je stari krov sa dotrajalom konstrukcijom i stari
plafoni, a kada je sve raščišćeno, izlivena je zaštitna ploča. Prva donatorska akcija bila je zaista široka, zahvaljujući Domaševcima i Ljubomircima uošte u raznim dijelovima svijeta. Svim poslovima rukovodio je agilni Momčilo Zotović iz Amerike, takođe učenik ove škole.

ZANIMLJIVO je da su se u akciju uključile opštine Niš i Zrenjanin, pozivu su se, naravno, odazvali i Klečani. Među svima njima bilo je dosta bivših učenika ove škole, kao i njihovih potomaka.. Na spisku ih je oko 240. Neki žive u Trebinju, neki u Srbiji, neki u raznim evropskim zemljama, neki u Amerikci i Australiji. Ima i primjera koji, sami za sebe, dovoljno govore o kakvoj je akciji riječ. Nekadašnja učenica ove škole, Joja Šišković, kada je čula šta su vrijedni ljudi preduzeli, poslala je svog unuka u Domaševo da preda 50 evra za obnovu škole.

Šta treba da se radi dalje?

Odgovor je u pismu Odbora za obnovu Škole, u kome se mole svi oni, koji su pod ovim krovom naučili da lijepo pišu i pametno misle, da pri- skoče u pomoći. Takođe, u istom pismu, pozivaju se i njihovi potomci, da slijede djelo svojih roditelja, ne bi li se škola otrgla od propadanja koje je bilo neminovno.

– Ljudi iz svih sela, koja je nekad zahvatao areal škole – kaže nam Brano Dursun, generalni sekretar udruženja „Hercegovac“ koje se uključilo u projekte obnove i sanacije školskog objekta u Domaševu – svjesni su da im je ova skromna škola bila odskočna daska za sve ono što su postigli u životu. Zato, s pravom, Momčilo Zotović, domaševsku školu zove „prosvjetnom bogomoljom“. Više nije pitanje treba li nastaviti sa radovima koji su odmakli, nego kako dovršiti ono što je započeto. Prioritet je sada da se pokrije krov uz jednu nadogradnju koja bi budućem objektu donijela novi prostor u po-
tkrovlju, podesan za različite aktivnosti, doduše ne kao onaj u prizemlju, koji bi zaista trebao da bude izuzetan.

DJECE više nema?! Ko će, kad se sve završi, brinuti o školi?

– Selo Domaševo sa okolnim mjestima, na prvom mjestu – kaže Brano Dursun – a, naravno i oni koji školu budu koristili.

Škola nije baš mala, podesna je za razne privredne aktivnosti. Od ljudi su se čule razne ideje šta bi se moglo u školi raditi i dešavati. Stvorene su mogućnosti da se otvori jedan ili više malih pogona za preradu zdrave hrane. Naravno, mislim na artikle koji su karakteristični za područje Ljubomira. Time bi se povećala proizvodnja izabranih kultura a možda i stvorile nove šanse da se, u lancu, uradi nešto slično. Mislim na sve škole na našem terenu koje su manje ili više devastirane, a mogu se obnoviti učešćem tri grupe ljudi. Na prvom mjestu su sadašnji stanovnici ovih sela i njihovi potomci u Trebinju, na drugom naši ljudi u dijaspori, i na trećem razni opštinski partneri i donatori. Mislim na radne organizacije, i, naravno na Gradsku aministraciju, koja ima apsolutno pozitivan stav kad su ovakvi potezi u pitanju, jer ovdje se radi o održanju života na jednom širokom području, koje u sebe uključuje i kompletnu zonu planine Viduše sa svojim resursima.

GOTOVO je simbolično i to što obnova škole počinje sa knjigom. Prvi prostor u školi biće posvećen knjizi. Ljubomirci će u školi imati malu, područnu biblioteku, u kojoj će biti sve one knjige koje su donatori već poslali u Domaševo. Kako je u pismu Odbora za obnovu istakao Svetozar Tomanović, u Domaševu se stvorila izuzetno pozitivna atmosfera. Selo ima put, struju i vodu, ima Lovački dom u Viduši, ima potpuno saniranu crkvu Sv. Nikole, kao i novi Crkveni dom, koji je već u upotrebi, a ako ljudi i Bog daju, uskoro ćemo izgraditi i kapelu.

 

KAKO POMOĆI OBNOVU ŠKOLE:

Oni koji žele da svojim novcem pomognu obnovu škole u Domaševu mogu to obaviti tamo gdje žive. Adresa na koju treba uputiti novac ostala je ista: Udruženje Hercegovac kod Unicredit bank d.d. Banja
Luka, na 5517002229396803 sa napomenom: za opravku škole u Domaševu. Svaki prilog prati prigodna zahvalnica.

Rekosmo, u Domaševu je dosta završenih i nezavršenih priča.  Ona o školi privodi se kraju. Još treba samo malo donatorske pomoći kako bi cijelo zdanje pokrio novi krov.
A tada, u školi, mogla bi da započne još jedna nova priča. Što se nas tiče, otvaramo joj prostor na ovim stranicama.

M.N.

32 strana Glas Trebinja – broj 1087. Decembar 2017

MILAN ZEČAR: OBNOVIMO ŠKOLU NAŠIH PREDAKA!

Svaka škola je uistinu «PROSVJETNA BOGOMOLJA», kako zbori plemeniti i čestiti čovjek Momčilo Zotović, humanista, dobrotvor i začetnik ove velike ideje, koju sam odmah prepoznao i podržao, jer se u potpunosti poklapa sa mojom filozofijom i stavom da spas i opstanak našeg naroda srpskog, očuvanje njegovog bića i indentiteta, leži, pre svega, u očuvanju i razvoju njegove kulture i prosvjete, jezika, pisma i vjere, kaže Milan M. Zečar, član Koordinacionog odbora hercegovačkih udruženja u Srbiji. Škole su kroz vjekove, kao i naše crkve i manastiri, bile učene i prosvjetne institucije, mjesta našeg okupljanja i saborovanja, prijateljovanja i druženja. Konačno, škole, crkve i manastiri su najuzvišeniji spomenici kulture, dokazi našeg civilizacijskog postojanja i temelji našeg bitisanja.

Milan Zečar i Momčilo Zotović na novoj ploči u Domaševu

Nemar i zaborav, odsustvo srpskog stanovišta i osjećaja pripadnosti narodu svom koji su iskovali vjekovi, nedostatak samopoštovanja, duh samoporicanja koji je ovladao mnogim našim naraštajima, su izgradili ovakav, neodgovoran odnos prema «Prosvjetnim bogomoljama» i institucijama koje su nas sačuvale i održale u vremenu. Zato je restauracija svake škole, pa i ove u Domaševu, iskorak njegovih žitelja i njihovih potomaka koji treba pozdraviti i podržati. Djece i đaka u školi trenutno nema, kao i u nekoliko preostalih škola u nekadašnjoj Župi, kasnije Opštini, danas MZ Ljubomir, ali ne treba isključiti mogućnost da će ih vremenom biti u postojbini loze Nemanjića, na ovoj blagorodnoj zemlji Svetosavskoj. Do tada, obnovljena škola će biti mesto različitih sabornih manifestacija, po potrebi biblioteka, kamp u koji će dolaziti i boraviti djeca i omladina naših predaka rasutih po svjetu, do različitih aktivnosti mještana Domaševa i Ljubomira.

– Dodatni motiv moje podrške i posvećenosti restauraciji škole u Domaševu je činjenica da je moja majka, iz ugledne porodice Zotović, pripadala prvoj generaciji učenika iz 1934. godine. Zato, apelujem i pozivam sve potomke po ženskoj liniji, da se priključe ovoj plemenitoj i misionarskoj akciji – poručio je Milan Zečar. 

SPISAK ŽIVIH ĐAKA KOJI SU SE ŠKOLOVALI U ŠKOLI U DOMAŠEVU

 1. TURNIĆ R. MIŠO, TREBINJE
 2. TURNIĆ R. DARINKA, BORČA
 3. TURNIĆ S.  GOJKO, BILEĆA
 4. TURNIĆ S. RADE, TREBINJE
 5. TURNIĆ S. VIDOSAVA, udata BOKIĆ, DOMAŠEVO
 6. TURNIĆ S. DANICA, udata DODEROVIĆ, TREBINJE
 7. TURNIĆ R. RISTO, TREBINJE
 8. TURNIĆ R. MILIMIRKA, TREBINJE
 9. TURNIĆ B. MILOJKA, udata VIDAČIĆ, TREBINJE
 10. TURNIĆ B. ZORA, udata VRTIKAPA, LJUBUNJE
 11. KIJAC K. MLADEN, DOMAŠEVO
 12. GAGIĆ MILAN, DOMAŠEVO
 13. BOKIĆ P. MILIVOJE, DOMAŠEVO
 14. BOKIĆ Š. RADIVOJE, DOMAŠEVO
 15. BOKIĆ RADIVOJA RADOJKA, udata BUTULIJA, BEOGRAD
 16. BOKIĆ RADIVOJA OBRENIJA, udata NINKOVIĆ, NJEMAČKA
 17. BOKIĆ RADIVOJA CMILJA, udata POPOVAC, PODOSOJE
 18. BOKIĆ RADIVOJA SLAVOJKA, udata DANGUBIĆ, LJUBINJE
 19. ĆAPIN MARKA LJUBO, DOMAŠEVO
 20. ĆAPIN MARKA DANILO, TREBINJE
 21. ĆAPIN MARKA BRANKO, TREBINJE
 22. ĆAPIN MARKA VIDOSVA, udata KOVAČ, TREBINJE
 23. ĆAPIN MARKA BOŽANA, udata PRELO, BEOGRAD
 24. ĆAPIN LJUBA SLOBODAN, DOMAŠEVO
 25. ĆAPIN LJUBA VIDOSAVA, udata JANJIĆ, TREBINJE
 26. ĆAPIN LJUBA SLOBODANKA, udata LEČIĆ, PODOSOJE
 27. ĆAPIN LJUBA BRANKA,  udata ILIĆ, SRBIJA
 28. ĆAPIN ĆURA KIKO, BILEĆA
 29. ĆAPIN ĐURA BORIKA
 30. ĆAPIN ĐURA GOJA, udata ŽDRALE
 31. ĆAPIN ĐURA BOSA, udata POPARA, TREBINJE
 32. ĆAPIN M. MILIVOJE, BORČA-BEOGRAD
 33. ĆAPIN VLADA MILICA, udata KOVAČ, TREBINJE
 34. ĆAPIN VLADA ZORA, udata MILOVIĆ, TREBINJE
 35. ĆAPIN JOVANA RATKO, KORČULA
 36. ĆAPIN JOVANA MILA, TREBINJE
 37. DENDA RISTA NADA, DOMAŠEVO
 38. TOMANOVIĆ MILOVANA SVETOZAR, DOMAŠEVO
 39. TOMANOVIĆ MILOVANA VIDOMIR, SARAJEVO
 40. LEČIĆ MILANA BORIKA, udata PAPIĆ, DOMAŠEVO
 41. PAPIĆ STEVANA VLADO, DOMAŠEVO
 42. PAPIĆ RAJKA MIROSLAV, TREBINJE
 43. PAPIĆ RAJKA MIRJANA, udata SUŠIĆ, TREBINJE
 44. LEČIĆ ČEDA MILANKA, udata , CRNA GORA
 45. TOMANOVIĆ SVETOZARA SLOBODAN, TREBINJE
 46. TOMANOVIĆ SVETOZARA VIDOSAVA, udata BENDERAĆ, TREBINJE
 47. TOMANOVIĆ SVETOZARA ZORA, udata RADIĆ, TREBINJE
 48. KIJAC NEĐELJKA BOSA, udata KAPOR, MIRILOVIĆI
 49. KIJAC ILIJE BRANKO, DOMAŠEVO
 50. KIJAC ILIJE BRANKA, TREBINJE
 51. KIJAC VELJKA NIKOLA, DOMAŠEVO,
 52. KIJAC VELJKA MILEVA, udata DENDA, TREBINJE
 53. KIJAC VELJKA SLAVOJKA, udata BOKIĆ, TREBINJE
 54. KIJAC VELJKA RADMILA, udata KOVAČ, TREBINJE
 55. KIJAC RADOVANA STEVO, KLEK
 56. BOKIĆ NEĐELJKA NEVENKA
 57. BOKIĆ NEĐELJKA MILEVA, udata BODIROGA, TREBINJE
 58. BOKIĆ NEĐELJKA DANICA, udata LEČIĆ, TREBINJE
 59. BOKIĆ JANKA OBRAD, TREBINJE
 60. BOKIĆ JANKA ZDRAVKO, DOMAŠEVO
 61. BOKIĆ JANKA DRAGA, udata, TREBINJE
 62. BOKIĆ TODORA SMILJA, udata GUDELJ, TREBINJE
 63. BOKIĆ TODORA DESA, udata KAPOR, MIRILOVIĆI
 64. BOKIĆ TOMICE NIKOLA, DOMAŠEVO
 65. BOKIĆ TOMICE MILA, udata STOJANOVIĆ, TREBINJE
 66. BOKIĆ TOMICE KOVILJKA, udata LEČIĆ, ŽDRIJELOVIĆI
 67. BOKIĆ MIHAJLA RAJKO, TREBINJE
 68. LEČIĆ MILANA BORIKA, udata PAPIĆ, DOMAŠEVO
 69. PAPIĆ MILOVANA MILIVOJE, KLEK
 70. PAPIĆ MILOVANA MILEVA, udata ĆAPIN, KLEK
 71. KOVAČ MILANA ĐURO, ŽDRIJELOVIĆI
 72. KOVAČ MILANA BRANKO, ŽDRIJELOVIĆI
 73. KOVAČ MILANA BRANKA, udata MIŠKOVIĆ, ČAČAK
 74. KOVAČ MILANA SLOBODANKA, udata BAJČETIĆ, TREBINJE
 75. KOVAČ ĐURA LJUBICA, udata LEČIĆ, ŽDRIJELOVIĆI
 76. KOVAČ BLAGOJA SLOBODAN, AMSTERDAM
 77. KOVAČ BLAGOJA RADOSLAV, PANČEVO
 78. KOVAČ BLAGOJA RADOJKA, udata ĆUK, BEOGRAD
 79. KOVAČ BLAGOJA MARA, udata TOMANOVIĆ, DOMAŠEVO
 80. KOVAČ JOVA MARA, udata, OHRID- MAKEDONIJA
 81. KOVAČ JOVA DUKA, TREBINJE
 82. KOVAČ JOVA ZDRAVKO, TREBINJE
 83. KOVAČ NEĐELJKA MILOJKA, ŽDRIJELOVIĆI
 84. KOVAČ GOJKA DUŠKO, ŽDRIJELOVIĆI
 85. KOVAČ GOJKA NEŠO, ŽDRIJELOVIĆI
 86. KOVAČ SAVE VLADO, TREBINJE
 87. KOVAČ NIKOLE LJUBO, FRANCUSKA
 88. KOVAČ NIKOLE DOKA, udata BRATIĆ, NJEMAČKA
 89. KOVAČ NIKOLE NADA, udata RAJEVIĆ, SUTORINA
 90. KOVAČ BORA GOJKO, ŽDRIJELOVIĆI
 91. KOVAČ BORA SNEŽANA, udata, PETROVO POLJE
 92. MILIĆ VIDAKA ŽARKO, TREBINJE
 93. MILIĆ VIDAKA ZORA, udata BOKIĆ, TREBINJE
 94. KOVAČ MILOVANA RATKO, TREBINJE
 95. KOVAČ MIŠANA NOVAK, TREBINJE
 96. KOVAČ MIŠANA JADRANKA, udata ČEROVIĆ, TREBINJE
 97. KOVAČ MIŠANA NOVKA, udata RUNJEVAC, TREBINJE
 98. KOVAČ MIŠANA DESA, udata, PODGORICA
 99. MILIĆ ŽIVKA BLAGO, TREBINJE
 100. MILIĆ ŽIVKA DRAGAN, TREBINJE
 101. MILIĆ ŽIVKA OBRAD, TREBINJE
 102. MILIĆ ŽIVKA RATKO, TREBINJE
 103. MILIĆ ŽIVKA ZORA, udata GLOGOVAC, TREBINJE
 104. MILIĆ ŽIVKA OBRENIJA, udata, KOSOVO i METOHIJA
 105. MILIĆ ŽIVKA LJUBICA, udata, SRBIJA
 106. MILIĆ MILOVANA GOJKO, TREBINJE
 107. MILIĆ MILOVANA LJUBICA, udata, NOVI SAD
 108. MILIĆ MILOVANA ĐURĐA, ŽDRIJELOVIĆI
 109. MILIĆ MILOVANA RADIVOJKA,  udata NOVČIĆ, TREBINJE
 110. MILIĆ NEĐELJKA VELJO, ŽDRIJELOVIĆI
 111. MILIĆ NEĐELJKA MIŠO, ŽDRIJELOVIĆI
 112. MILIĆ VASILJA SPASA, ŽDRIJELOVIĆI
 113. MILIĆ NEĐELJKA DRAGA, udata DARMATOVIĆ, TREBINJE
 114. MILIĆ VASILJA MILAN, ŽDRIJELOVIĆI
 115. MILIĆ MILANA VASO, TREBINJE
 116. MILIĆ MILANA RADE, ŽDRIJELOVIĆI
 117. MILIĆ MILANA BUDA, udata ANDRIĆ, TREBINJE
 118. MILIĆ NIKOLE VESNA, udata, TREBINJE
 119. MILIĆ NIKOLE VLADO, TREBINJE
 120. MILIĆ NIKOLE ČEDO, TREBINJE
 121. MILIĆ MIRKA GOJKO, ŽDRIJELOVIĆI
 122. MILIĆ MIRKA DRAGO, ŽDRIJELOVIĆI
 123. MILIĆ MIRKA GOJKA, udata GARIĆ, TREBINJE
 124. LEČIĆ RAJKA RADOMIR, TREBINJE
 125. DURSUN JOVANA STEVO, TREBINJE
 126. DURSUN MAKSIMA DANILO, BEOGRAD
 127. DURSUN MAKSIMA DANICA, udata JEREMIĆ, TREBINJE
 128. DURSUN RADOSLAVA DRAGA, udata, TREBINJE
 129. DURSUN RADOSLAVA DESA, udata JOKANOVIĆ, TREBINJE
 130. DURSUN RADOSLAVA RADOJKA, udata BAJČETIĆ, TREBINJE
 131. DURSUN RADOSLAVA LJILJA, udata BOŠKOVIĆ, TREBINJE
 132. DURSUN BLAGOJA OBRAD, TREBINJE
 133. DURSUN ANDRIJE SPASO, MOSTAR
 134. DURSUN ANDRIJE GOJA, udata, ŽDRIJELOVIĆI
 135. LEČIĆ TRIFKA RADOJKA, udata ĆUK, UGARCI
 136. LEČIĆ BLAGOJA MIRKO, BEOGRAD
 137. LEČIĆ BLAGOJA MILUŠA, udata MILIĆ, TREBINJE
 138. LEČIĆ RADA RISTO, TREBINJE
 139. LEČIĆ RADA JELA, TREBINJE
 140. LEČIĆ RADA CVIJA, BEOGRAD
 141. LEČIĆ RADULA OBRAD, TREBINJE
 142. LEČIĆ RADULA RADIVOJE, ŽDRIJELOVIĆI
 143. LEČIĆ RADULA ANĐELKO, ŽDRIJELOVIĆI
 144. LEČIĆ RADULA ANĐA, udata ZOTOVIĆ, TREBINJE
 145. SUŠIĆ MILOVANA MIHAJLO, ŽDRIJELOVIĆI
 146. SUŠIĆ MILOVANA MILAN, TREBINJE
 147. SUŠIĆ KRSTA RAJKO, ŽDRIJELOVIĆI
 148. SUŠIĆ KRSTA PEKO, TREBINJE
 149. SUŠIĆ ANĐA, udata KOVAČ, MORČE
 150. SUŠIĆ RAJKA DRAGAN, ŽDRIJELOVIĆI
 151. SUŠIĆ RAJKA MARA, udata
 152. SUŠIĆ RAJKA DRAGANA, udata, BILEĆA
 153. SUŠIĆ NEĐELJKA RADE, ŽDRIJELEOVIĆI
 154. SUŠIĆ NEĐELJKA GRUJO, BEOGRAD
 155. SUŠIĆ NEĐELJKA LJUBICA, udata, KONJIC
 156. SUŠIĆ NEĐELJKA DRAGICA, udata, BANAT
 157. POPOVAC NEĐA BOŠKO, ŽDRIJELOVIĆI
 158. POPOVAC NEĐA ANKA, udata
 159. POPOVAC NEĐA LJILJA, udata, TREBINJE
 160. LEČIĆ JOVANA RAKA, PODOSOJE
 161. LEČIĆ JOVANA RAJKA, udata, BEOGRAD
 162. LEČIĆ LAZARA BOŠKO, BARANJA
 163. LEČIĆ LAZARA GOJKA, udata ĆUK, TREBINJE
 164. LEČIĆ LAZARA RADIVOJKA, udata, BOR
 165. LEČIĆ LAZARA BUDA, udata BRATIĆ, TREBINJE
 166. LEČIĆ OBRADA JEVTO, TREBINJE
 167. LEČIĆ OBRADA RADE, TREBINJE
 168. LEČIĆ OBRADA OLGA, udata ALBIJANIĆ, BILEĆA
 169. LEČIĆ LAZARA RADE, TREBINJE
 170. LEČIĆ LAZARA NEVENKA, udata MARIĆ, TREBINJE
 171. LEČIĆ LAZARA MILANKA, udata BOKIĆ, TREBINJE
 172. LEČIĆ TODORA VELJKO, TREBINJE
 173. LEČIĆ TODORA SLOBO, TREBINJE
 174. LEČIĆ TODORA SLAVOJKA, udata MIJANOVIĆ, TREBINJE
 175. LEČIĆ TODORA NADA, udata, TREBINJE
 176. LEČIĆ MIRKA JOVO, ŽDRIJELOVIĆI
 177. LEČIĆ JOVA MIRO, TREBINJE
 178. ZOTOVIĆ MAKSIMA ALEKSA, KLEK
 179. ZOTOVIĆ MAKSIMA VIDA, udata DURSUN, BEOGRAD
 180. ZOTOVIĆ ĐORĐA MOMČILO, AMERIKA
 181. ZOTOVIĆ ĐORĐA MILADIN, TREBINJE
 182. ZOTOVIĆ ĐOKA SAVO, TREBINJE
 183. ZOTOVIĆ ĐOKA LJUBO, TREBINJE
 184. ZOTOVIĆ ĐOKA LJUBICA, udata BAJČETIĆ, MIRILOVIĆI
 185. ZOTOVIĆ OSTOJE BORIKA, udata KIJAC, HERCEG NOVI
 186. ZOTOVIĆ GOJKA NADA, udata ŠEBAXIJA, TREBINJE
 187. ZOTOVIĆ GOJKA MILOJKA, udata, VRNJAČKA BANJA
 188. ZOTOVIĆ DUŠANA LJUBICA, udata KOVAČ, ŽDRIJELOVIĆI
 189. ZOTOVIĆ DUŠANA DESANKA, udata ĆAPIN, DOMAŠEVO
 190. ZOTOVIĆ ČEDA RADOMIR, TREBINJE
 191. ZOTOVIĆ ČEDA TIHOMIR, DOMAŠEVO
 192. ZOTOVIĆ ČEDA RADMILA, udata TURNIĆ
 193. ZOTOVIĆ MIRKA DANILO, TREBINJE
 194. ZOTOVIĆ MIRKA SLAVOJKA, udata TURNIĆ, TREBINJE
 195. KOVAČ GOJKA DUŠKO, ŽDRIJELOVIĆI
 196. KOVAČ GOJKA NEŠO, ŽDRIJELOVIĆI
 197. KOVAČ VASILJA BOŽO, ZRENJANIN
 198. KOVAČ GAVRLA ŠĆEPO
 199. KOVAČ GAVRLA JOVANKA, udata MILJANOVIĆ, HERCEG NOVI
 200. KOVAČ OBRADA RDOSLAV, MORČE
 201. KOVAČ OBRADA SAVO, MORČE
 202. KOVAČ OBRADA RADOJKA, udata GUDELJ, TREBINJE
 203. KOVAČ NOVICE TOMO, TREBINJE
 204. KOVAČ NOVICE MILAN, TREBINJE
 205. KOVAČ NOVICE OBRENIJA, udata DRAPIĆ, TREBINJE
 206. KOVAČ NOVICE DOSTINJA, udata VIDAČIĆ, TREBINJE
 207. KOVAČ NOVICE DANICA, udata ATELJEVIĆ, TREBINJE
 208. KOVAČ OBRADA DRAGAN, MORČE
 209. KOVAČ OBRADA MILADIN, SRBIJA
 210. KOVAČ BLAGOJA GOJKO, AUSTRALIJA
 211. KOVAČ BLAGOJA RADIVOJE, BARANJA
 212. KOVAČ BLAGOJA VULE, AUSTRALIJA
 213. KOVAČ BLAGOJA DARINKA, udata ĆAPIN, TREBINJE
 214. KOVAČ MITRA Đ. BOŽO, AUSTRALIJA
 215. KOVAČ MITRA Đ. MILAN, TREBINJE
 216. KOVAČ MITRA Đ. RADMILA, udata, AUSTRALIJA
 217. KOVAČ MITRA M. KOVILJKA, udata, TREBINJE
 218. KOVAČ MITRA M. ZORA, udata, GACKO
 219. KOVAČ MITRA M. MICA, udata, TREBINJE
 220. MILIĆ MILORADA OBRAD, TREBINJE
 221. MILIĆ MILORADA RADIVOJE, TREBINJE
 222. MILIĆ MILORADA DRAGAN, TREBINJE
 223. MILIĆ MILORADA JOVO, MORČE
 224. MILIĆ MILORADA MLADEN, MORČE
 225. MILIĆ MILORADA MILOVAN, TREBINJE
 226. MILIĆ MILORADA ZORA, udata, BIHOVO
 227. MILIĆ MILORADA SLAVOJKA, udata JANIČIĆ, PODVORI
 228. BOKIĆ ĐORĐA VELJO, TREBINJE
 229. BOKIĆ ĐORĐA SPASA, udata VIDAČIĆ, TREBINJE
 230. BOKIĆ MIRKA DUŠAN, TREBINJE
 231. BOKIĆ MIRKA MILOJKA, udata, TREBINJE
 232. BOKIĆ MIRKA RADE, TREBINJE
 233. BOKIĆ MIRKA RADMILA, udata
 234. BOKIĆ PERA SAVO, LJUBINJE
 235. BOKIĆ PERA RADE, NOVI SAD
 236. BOKIĆ RADOJKA, udata, DUBROVNIK
 237. BOKIĆ PERA RADMILA, udata
 238. BOKIĆ PERA CVIJA, udata BOKIĆ, TREBINJE
 239. BOKIĆ MILANA GOJKO, PODGORICA
 240. BOKIĆ MILANA MILOJKA, udata BOKIĆ, BILEĆA
 241. BOKIĆ BRANKA MILAN, TREBINJE i
 242. BOKIĆ BRANKA BOSA, udata, TREBINJE.

PIŠI ĆIRILICOM: Tekstove sa portala Slobodna Hercegovina, uz obavezno navođenje izvora i link, mogu da prenose samo oni sajtovi koji koriste srpsko pismo
O autoru

Ostavite komentar