MOMO KAPOR O HILANDARU: Mjesto u kome shvatiš da uspjeh, novac, slava i sve čemu robujemo, ništa ne vrijede!