Модел за укидање наплате путарине на дионици Мељине-Петијевићи до краја године