TREBIŠNJICA KOJU NE POZNAJETE: Gaovica se vratila u Bilećko jezero

Uz strugača Gaovica je bila jedina riblja vrsta čiji su optanak prvo ugrozila Austrougarska ubacivanjem mekouste pastrve koja je najveći neprijatelj Gaovice, a to je prvi pokušaj njenog smaknuća.A bilo ih je nekoliko. Na dnu Bilećkog jezera leže dvije rijeke: Trebišnjica i Čepelic...

BILEĆKA TRILOGIJA: Čuvaj se pošljednje

Mnogo toga se u životu kaže, doživi, ali rekoše da je pošljednja riječ najteža, najduže se pamti i nje se treba čuvati. Mada se nismo nikad vidjeli, zajedničko nam je bilo da smo obojica rođeni u Bileći, da živimo daleko od rodnog kraja i da imamo neizrecivu želju da ostavimo...

BILEĆKA TRILOGIJA: Liza

S prijateljem na terasi Gradske kafane u Herceg Novom pijem zeleni čaj i slušam. Nakon oslobođenja, dok je još trajala obnova, u Stocu izgradiše fabriku žice. Radnike su zvali žicarima. Pozdravljali bi se: „Žicaš li išta?“ Ovi bi odgovarali: „Žicaš mi kenju“...

50 GODINA OD FORMIRANJA BILEĆKOG JEZERA: Trebišnjica, najveća rijeka ponornica, danas fabrika struje

Ono što vijekovima nije moglo da zbriše sa lica ove hercegovačke zemlje uradila je to začas voda Bilećkog jezera koja je prije 50 godina kao vještačka akumulacija tadašnje elektoprivrede,zagospodarila ovim prostorom. Trebišnjica! Sa radošću me ispunjava ovo ime!Ime naše n...

50 GODINA OD FORMIRANJA BILEĆKOG JEZERA: Vječna ljubav

Skoro da nije bilo porodičnog albuma a da u njemu nije bilo slika s Trebišnjice.   Ona je u svojim njedrima sačuvala mnoge ljudske tajne. U njenim vrbacima mnoga ostavljena pisma ljudi lišenih slobode našla su put do svojih najmilijih. Bila je posljednja nada slobode! Još davne 1901....

50 GODINA OD FORMIRANJA BILEĆKOG JEZERA: Lovočuvar Krsto

Nisu ribu lovili samo ribari; bilo je i krivolova. Kada dnevna žega popusti, brzaci na Obarku ožive, tu su odvažniji pojedinci izdržavajući hladnoću brzaka hvatali rukama pastrmku podvlačeći ruke pod kamenje obraslo algama gdje se ona obično skrivala. S prvim zalascima...

50 GODINA OD FORMIRANJA BILEĆKOG JEZERA: Rijeka bez povratka

Nisu samo potopljeni vrijedni arheološki spomenici, potopljene su i nade da će se Trebišnjica, ta najduža svjetska ponornica, ponovo vratiti u svoje korito, da ožive luke i vrbaci, vodenice, bostan i obarak, studenac i Prispa, da se strugač i pastrmka praćakaju u bisernom nj...

50 GODINA OD FORMIRANJA BILEĆKOG JEZERA: Mlinareva mudrost

U njegovom mlinu bilo je uvijek živo,zbijale su se šale, dosjetke a najinteresantnija je priča o susretu sa nekadašnjim zatvorenicima Bilećkog logora. Jevto Popara vlasnik mlina na Trebišnjici po političkom opredeljenju radikal nekad poslanik u Skupštini Kraljevine Crne Gore poznat kao...

50 GODINA OD FORMIRANJA BILEĆKOG JEZERA: Rijeka inspirisala slikare, pjesnike, fotografe

Svojom ljepotom bila je inspiracija i nadahnuće slikarima, pjesnicima, fotografima. Na njezinim obalama ispjevane su mnoge ljubavne pjesme, izgovorene mnoge kletve i zakletve. Ona je gotovo znala da priča. Mnogi usamljenici sate su provodili u priči s rijekom. Liječila je nj...

50 GODINA OD FORMIRANJA BILEĆKOG JEZERA: Dobro jutro, ja ti velju! Melju, melju…

Mlini su radili od kasne jeseni do ranog proljeća. U mlinima su se rađale mnoge priče a jedna od njih vezana je za Iliju koji je bio nagluv. Glavni izvor nalazio se ispod brdašca Kuletina koji se nalazio iznad pećine. Ispred pećine napravljena je brana sa mostom za pješake. S jedn...

50 GODINA OD FORMIRANJA BILEĆKOG JEZERA: Najveća ponornica na svijetu

Umilna rijeka, koja naizgled miruje, kao ogledalo krivuda kroz pitome luke i pašnjake praveći sebi put. Nije razdvajala ni ljude ni teritorije; štaviše, privlačila ih je svojom  ljepotom. Glavni izvor nalazio se ispod brdašca Kuletina koji se nalazio iznad pećine   Čim po...

50 GODINA OD FORMIRANJA BILEĆKOG JEZERA: Zavičajna ljubav

U životu tadašnje Bileće bila je važnija od glavne ulice. Grad je imao dušu, ali srce je bila Trebišnjica, rijeka mog odbjeglog djetinjstva. Čovjek može da bira prijatelja, djevojku, druga, ali ne može zavičaj i majku, i toj ljubavi nevjerstvo je nepoznato. A ljubav prema zavičaju ...