Klub Gačana u Beogradu

Klub Gačana u Beogradu

Zavičajno udruženje Klub Gačana u Beogradu, je dobrovoljno, nacionalno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, zasnovano na iskrenoj ljubavi prema zavičaju, sa namerom ostvarivanja ciljeva u oblasti udruživanja građana poreklom iz Gacka koji žive u Beogradu i drugim mestima sa teritorije Republike Srbije, radi aktivnosti na polju očuvanja i negovanja tradicije i običaja Gačana i Hercegovine u sredinama gde žive.

Klub je osnovan davne 1987. godine i ima sedište u Beogradu u ulici Braće Jerković br.123 G.

Najvažniji ciljevi i aktivnosti Kluba su sledeći:

 • Organizovanje kulturno-umetničkih manifestacija, koje imaju za cilj očuvanje tradicije i običaja Gacka i Hercegovine,
 • Negovanje uspomena i oživljavanje sećanja na herojske borbe naših predaka za slobodu i pravdu našeg naroda,
 • Izdavačka delatnost ( knjige, promocije, bilteni, audio i video materijal i dr.), posebno ona koja se odnosi na oslobodilačke i slobodarske ratove,
 • Međusobno zbližavanje i ispomaganje članova Kluba,
 • Saradnja sa ostalim srodnim udruženjima u Republici Srbiji i inostranstvu,
  Učestvovanje i organizovanje raznih humanitarnih akcija i pomaganje ugroženim,
 • Permanentno omasovljavanje Kluba.
 • Klub je posebno pokazao svoju aktivnost za vreme ratnih godina u prikupljanju pomoći i humanitarnim aktivnostima a posebno u zbrinjavanju ranjenika.
 • Niz inicijativa koje su polazile od Kluba usvajane su u Skupštini opštine Gacko poput:
 • Preimenovanje gatačkog srednješkolskog centra Šućrija Ćimić u Pero Slijepčević,
 • Davanje naziva Doma zdravlja u Gacku dr. Savo Bumbić,
 • Doniranje spomen-bisti Pera Slijepčević i dr. Savo Bumbić,
 • Prikupljanje novčanih priloga za izgradnju pravoslavnih hramova,
 • Obeležavanje lokacija ustaških zločina,
 • Aktivno učešće u organizovanju Ćorovićevih susreta u Gacku i Bileći /petnaest godina/.
 • Finansiranje štampanja i promocije knjiga, posebno onih koje se odnose na mračnu prošlost i zločinačke aktivnosti ustaškog pokreta, koje je pripremao i napisao dr. Savo Skoko.

 

Nameravamo da se bavimo sledećim aktivnostima:

 • Povezivanje privrednih subjekata iz Republike Srbije sa hercegovačkim, prevashodno gatačkim preduzećima i preduzetnicima,
 • Pokretanje inicijative za izgradnju Memorijalnog centra u Hercegovini, posvećenog žrtvama izvršenog genocida i zločinačkog ustaškog terora tokom drugog svetskog rata,
 • Okupljanje stručnog tima za pokretanje tužbe pred međunarodnim sudovima (kakvi god bili), Ujedinjenim nacijama i njenim komisijama i ostalim međunarodnim institucijama za izvršeni genocid nad Srbima u Hercegovini, protiv:
  a) Vatikana i Katoličke crkve kao osnovnih duhovnih inspiratora i pokretača izvršenih zločina nad preko milion nedužnih Srba u tzv. Nezavisnoj državi Hrvatskoj, sa posebnim akcentom na genocid u Hercegovini,
  b) Republike Hrvatske kao jedinog i suštinskog sukcesora tzv. Nezavisne države Hrvatske.
 • Boljom prezentacijom rezultata i posledica genocida i jasnim imenovanjem pravih inspiratora i realizatora jasnije bi pokazali svetu i našim komšijama ko su pravi zločinci i izvršioci genocida.

Pozivamo sva hercegovačka udruženja da se objedinimo u pripremanju / mi smo već počeli/ i realizaciji navedenih aktivnosti.

Dosadašnji Predsednici Izvršnog odbora:

Petković Radivoje
Dr. Kostadin Pušara
Milojko /Mišo/ Popović
Vidak Kovačević, sada počasni predsednik Kluba

Klubom rukovodi Izvršni odbor koji ima jedanaest članova.

Predsednik Izvršnog odbora:
Svetozar Crnogorac
Potpredsednici:
Dragiša Skoko
Slobodan /Boban/ Drašković
Dejan Mastilović
Sekretar:
Trifko Vuca

Pozivamo Gačane i zajedničke prijatelje da nam se pridruže u očuvanju i daljem jačanju Kluba.

PIŠI ĆIRILICOM: Tekstove sa portala Slobodna Hercegovina, uz obavezno navođenje izvora i link, mogu da prenose samo oni sajtovi koji koriste srpsko pismo

Ostavite komentar