ЕРС: Радници остају без огрева и зимнице, добијају коефицијенте који вреднују рад