DR GORAN KOMAR ZA SH: Stećak je okamenjeni srpski žal za Pravoslavnom romejskom civilizacijom