DARKO KRUNIĆ: Ako propadne Ljubinje, loše se piše cijeloj Hercegovini!