ЧЛАН 1. ОСНОВНОГ ЗАКОНА НДХ: Забрањује се употреба ћирилице