Слободна Херцеговина » Чехословачки орден Белог лава додељен члановима Савеза Сокола