RIZNICA

Život Srba u Dubrovniku uoči Aprilskog rata 1941. godine

  I pre stvaranja Banovine Hrvatske Srbi u Dubrovniku bili su izloženi napadima hrvatskih separatista. Srpski list „Dubrovnik” preneo je iz „Samouprave” od 31. jula 1937. članak pod...