SVETA RUKA PRAVDE: Sveta Tekla – zaštitnica sarajevskih Srba

Unutar svojih zidina, Stara pravoslavna crkva u Sarajevu čuva mošti više svetitelja, među kojima se nalazi i ruka Svete Tekle. Događaj koji se zbio usred Drugog svetskog rata svedoči o tome kakva kazna može da sledi za uvredu svetitelja. Stara crkva na sarajevskoj Baš...