Kaine, gde ti je brat?

Na prvim stranicama Biblije, u četvrtoj glavi Knjige postanja, nailazimo na uznemirujuću pripovest. Početak ljudske istorije obeležen je bratoubistvom. Fabula pripovesti je, zapravo, vrlo jednostavna. Uprkos Božijem upozorenju, Kain ubija rođenog brata iz ljubomore i zav...

Djed i unuka rezbare gusle

Ostao je još po­ne­ki sta­ri maj­stor za iz­ra­du gu­sa­la, ali su sa­svim ret­ki mla­di lju­di ve­šti u re­zba­re­nju ovog na­rod­nog in­stru­men­ta. Ta ume­ća u Uži­cu su spo­ji­li de­da i unu­ka – da re­zba­ri gu­sle na­u­či­la je uz svog de­du Dra­go­sla­va Gla­vo­nji­ća mla­d...