Odred izviđača „Trebinje“

Odred izviđača „Trebinje“ osnovan je 26. Marta 2000. godine u Trebinju,kao dobrovoljna, nepolitička, obrazovna i vaspitna omladinska organizacija, otvorena za sve bez obzira na porijeklo, rasu ili vjeru, u saglasnosti sa ciljem, principima i metodama začetim od osnivača izviđač...

TREBINJAC U BEOGRADU: Dugo ćutanje Božidara M. Glogovca

U ekskluzivnoj ispovesti za Slobodnu Hercegovinu, pjesnik i filozof, Božo M. Glogovac, jedan od simbola hercegovačkih sijela u Srbiji priča o svom Mosku, povlači paralelu između srpske i Kantove etike, porodicu definiše kao državu u državi, a za nestanak “homo etikusa” ...